Jellyjar och miljön

Jellyjars medlemmar utgår alltid från att jordens resurser och naturens förmåga att hantera människans belastningar är begränsad. Den direkta miljöpåverkan som våra medlemmar kan ansvara för är dels persontransporter men även energiförbrukningen till bl.a ljud- och ljusanläggningar.
Vår indirekta miljöpåverkan är hur de av oss använda teknikkomponenterna tillverkas och transporteras.

För att bidra till en större miljömedvetenhet i produktionssammanhang är det en självklarhet för oss att följa den upprättade miljöpolicyn.

Riktlinjer

För att minimera vår egen miljöpåverkan skall vi:

  • samordna persontransporter
  • källsortera och återvinna uttjänade produkter
  • i möjlig mån välja tekniklösningar med högsta möjliga miljöprestanda som har låg påverkan på miljön genom t.ex lägre energiförbrukning
  • samverka med våra kunder för att uppnå bästa möjliga transportplanering.
  • uppfylla lagar och förordningar så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Jellyjars medlemmar arbetar tillsammans för att främja vår miljö.