TillbakaHDR/TV4, bandyslutspelet 2012
A-ljud Mattias Dalin