TillbakaSVT, Vi i Femman finalen 2012
Mattias Dalin, PA/FOH tekniker.