TillbakaSVT Robins, hösten 2012
Mattias Dalin FOH tekniker